Ieder jaar op Hemelvaartsdag wordt in Nieuw-Dordrecht de zogeheten Koepelmarkt georganiseerd. De markt is in de loop der jaren uitgegroeid tot een groots evenement dat gemiddeld zo’n 20.000 bezoekers van heinde en verre trek. Op 9 mei aanstaande gaat de Koepelmarkt aan de Oranjedorpstraat om 9:00 uur van start en zal rond 17:00 uur eindigen. Kom naar de ‘Dordse Koepeldag’ dé jaarmarkt met braderie en vlooienmarkt in Nieuw-Dordrecht.

Het dorp Nieuw-Dordrecht

Nieuw-Dordrecht is een ontginningsdorp, gelegen op een zandrug (een uitloper van de Hondsrug) ten zuidoosten van de stad Emmen. Aanvankelijk was Nieuw-Dordrecht een lintdorp. Door nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog is er een dorpskern ontwikkeld. Het dorpsgebied bestaat verder uit landbouwgebied, deels veenontginningen, en bospercelen. Het grenst in het oosten aan Het Oosterbos, waarin nog stukken hoogveen te vinden zijn. Ten westen en zuidwesten van het dorp liggen enkele grote bedrijventerreinen. Het dorp is goed bereikbaar via de N862 en de A37.

Overnachten

Uiteraard is de Koepelmarkt een mooie gelegenheid om Camping Oosterbos te bezoeken en/of een overnachting te plannen voor deze dag.